Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering
Logg inn

Infosider

Trivelstilskudd

Publisert 26-11-2015

Styret ser et behov for å holde uteområdene i borettslaget ved like i tillegg til at det er ønskelig å oppmuntre beboerne i de enkelte blokkene til å opprettholde det gode utemiljøet vi har med for eksempel beplantninger. Styret har på denne bakgrunn vedtatt å innføre et såkalt ”trivselstilskudd” der den tillitsvalgte i hver blokk på vegne av beboerne i blokka kan søke om et tilskudd pr. leilighet pr. år til å gjennomføre trivselsbringende tiltak.

Regler for trivselstilskuddet:

  • Styret setter av inntil kr 125,- pr. leilighet pr. år til trivselstilskuddet.
  • Tilskuddet kommer i tillegg til pengene som samles inn i en eventuell huskasse.
  • Tilskuddet skal gagne alle beboere i blokka.
  • Det må sendes søknad til styret hvert år, tilskuddet utbetales kun etter søknad.
  • Søknaden må inneholde bankkontonummer tilskuddet skal utbetales til.
  • Tilskuddet utbetales kun mot originalkvitteringer for innkjøpt materiell (krav fra borettslagets revisor).
  • Tilskuddet kan ikke gå til mat og drikke.
  • Tilskuddet bortfaller om det ikke er blitt søkt om i løpet av kalenderåret. Styret kan imidlertid vedta overføring til neste år etter særskilt søknad. 

Huskasse
De fleste blokkene har huskasse med innbetaling en gang per år. Huskassen brukes til å bekoste blomster, gardiner og annet til fellesarealene i den enkelte blokk. Vi håper den enkelte borettshaver støtter opp om huskassa, selv om det er en frivillig ordning.
 

Fordelsprogram for beboereLes mer

Her er vi

Gamle Kongevei
3040. DRAMMEN