Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering
Logg inn

Infosider

Søknad om dyrehold

Publisert 26-11-2015

I følge gårdsreglementet for St. Hansberget borettslag gjeldene pr.  23. mai 2017 skal skriftlig søknad om dyrehold sendes styret.
Søknadsskjema kan lastes ned her og leveres i styrets postkasse i Gamle Kongevei 56. 

§ 4 Dyrehold
Det skal søkes skriftlig om dyrehold. Det kan ikke holdes dyr uten forutgående samtykke fra styret. Samtykke kan ikke nektes dersom gode grunner taler for at dyrehold tillates, og dyreholdet ikke er til ulempefor de øvrige brukere av eiendommen, jf. burettslagslova § 5-11. Naboer i oppgang og tilstøtende leiligheter skal varsles ved søknad, og de får en frist på 14 dager til å melde eventuelle innvendinger skriftlig til styret. 

Fordelsprogram for beboereLes mer

Her er vi

Gamle Kongevei
3040. DRAMMEN